قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
46000
48000
آذربايجان غربي
51300
51300
اردبيل
48000
49000
اصفهان
47000
47000
بوشهر
50000
50000
تهران
46000
48000
خراسان جنوبي
53000
53000
خراسان رضوی
50500
50500
خوزستان
50000
50000
زنجان
48000
48000
سمنان
41000
42000
فارس
50000
52000
قزوين
48000
48000
قم
47000
48000
لرستان
48000
48000
مازندران
43000
48000
مرکزي
43000
43000
هرمزگان
55000
55000
همدان
40000
40000
يزد
48000
48000
چهارمحال بختياري
49000
49000
کردستان
49000
49500
کرمان
53000
53000
کرمانشاه
49000
49500
کهکیلویه و بویر احمد
52000
52000
گلستان
45500
45500
گيلان
48200
48500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته