قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
159000
160000
کرمانشاه
154000
155000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته