قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
400000
420000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
560000
600000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته