قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
80000
120000
گيلان
75000
115000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
120000
140000
گيلان
120000
125000
قیمت پودر ماهی : کيلکا
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
185000
220000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته