قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
90000
95000
گيلان
85000
100000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
170000
180000
گيلان
150000
155000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته