قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
125000
135000
گيلان
145000
155000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
155000
165000
گيلان
170000
180000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته