قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
220000
240000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
340000
360000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته