قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
70000
75000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
135000
140000
گيلان
150000
160000
قیمت پودر ماهی : کيلکا
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
200000
270000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته