قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
80000
85000
گيلان
75000
80000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
120000
130000
گيلان
105000
110000
قیمت پودر ماهی : کيلکا
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
190000
210000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته