قیمت جوجه شترمرغ : هچری
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
13800000
14000000
تهران
13800000
14000000
خراسان رضوی
10000000
11000000
فارس
12000000
12400000
قیمت جوجه شترمرغ : یک ماهه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
18000000
20000000
تهران
18000000
20000000
خراسان رضوی
15000000
17000000
فارس
17900000
17950000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته