قیمت شترمرغ کشتار : شترمرغ کشتار
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
410000
440000
تهران
430000
460000
خراسان رضوی
400000
420000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته