قیمت شترمرغ کشتار : شترمرغ کشتار
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
900000
950000
تهران
900000
950000
خراسان رضوی
870000
880000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته