قیمت شترمرغ کشتار : شترمرغ کشتار
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
500000
520000
تهران
520000
540000
خراسان رضوی
460000
480000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته