قیمت شترمرغ کشتار : شترمرغ کشتار
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
650000
700000
تهران
650000
700000
خراسان رضوی
650000
700000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته