قیمت شترمرغ کشتار : شترمرغ کشتار
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
850000
880000
تهران
850000
880000
خراسان رضوی
850000
880000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته