قیمت شترمرغ کشتار : شترمرغ کشتار
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
620000
650000
تهران
650000
670000
خراسان رضوی
580000
600000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته