قیمت شترمرغ زنده : شترمرغ زنده
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
155000
165000
تهران
145000
155000
خراسان رضوی
135000
145000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته