قیمت شترمرغ زنده : شترمرغ زنده
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
180000
190000
تهران
170000
180000
خراسان رضوی
160000
170000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته