قیمت شترمرغ زنده : شترمرغ زنده
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
270000
300000
تهران
270000
300000
خراسان رضوی
250000
270000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته