قیمت شترمرغ زنده : شترمرغ زنده
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
380000
410000
تهران
380000
410000
خراسان رضوی
350000
380000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته