قیمت شترمرغ زنده : شترمرغ زنده
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
1120000
1150000
تهران
1120000
1150000
خراسان رضوی
1040000
1070000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته