قیمت شترمرغ زنده : شترمرغ زنده
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
240000
250000
تهران
230000
240000
خراسان رضوی
220000
230000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته