قیمت بوقلمون کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
تهران
210000
215000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته