قیمت بوقلمون زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
95000
100000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته