قیمت بوقلمون زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
قزوين
900000
910000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته