قیمت بوقلمون زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
175000
180000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته