قیمت بوقلمون زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
165000
170000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته