قیمت بوقلمون زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
155000
157000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته