قیمت بوقلمون زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
78000
80000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته