قیمت بوقلمون زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
230000
235000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته