قیمت جوجه یکروزه بوقلمون : بی یو تی
استان
حداقل
حداکثر
تهران
220000
230000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته