قیمت جوجه یکروزه بوقلمون : بی یو تی
استان
حداقل
حداکثر
تهران
120000
125000
قیمت جوجه یکروزه بوقلمون : هیبرید
استان
حداقل
حداکثر
تهران
120000
125000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته