قیمت جوجه یکروزه بوقلمون : بی یو تی
استان
حداقل
حداکثر
تهران
165000
170000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته