قیمت جوجه یکروزه بوقلمون : بی یو تی
استان
حداقل
حداکثر
قزوين
1300000
1350000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته