قیمت جوجه یکروزه بوقلمون : بی یو تی
استان
حداقل
حداکثر
تهران
250000
260000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته