قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
36500
37500
آذربايجان غربي
36500
37500
اردبيل
36500
37500
اصفهان
36500
37500
تهران
36500
37500
خراسان رضوی
36500
37500
خوزستان
36500
37500
زنجان
36500
37500
قزوين
36500
37500
مازندران
36500
37500
مرکزي
36500
37500
همدان
36500
37500
يزد
36500
37500
کردستان
36500
37500
کرمان
36500
37500
گلستان
36500
37500
گيلان
36500
37500
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
35500
36500
گلستان
35500
36500
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
34500
35500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته