قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
10500
11500
آذربايجان غربي
10500
11500
اردبيل
10500
11500
اصفهان
10500
11500
تهران
10500
11500
خراسان رضوی
10500
11500
خوزستان
10500
11500
زنجان
10500
11500
قزوين
10500
11500
مازندران
10500
11500
مرکزي
10500
11500
همدان
10500
11500
يزد
10500
11500
کردستان
10500
11500
کرمان
10500
11500
گلستان
10500
11500
گيلان
10500
11500
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
فارس
9500
10000
مازندران
9500
10000
گلستان
9500
10000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
9000
9500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته