قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
19000
20000
آذربايجان غربي
19000
20000
اردبيل
19000
20000
اصفهان
19000
20000
تهران
19000
20000
خراسان رضوی
19000
20000
خوزستان
19000
20000
زنجان
19000
20000
قزوين
19000
20000
مازندران
19000
20000
مرکزي
19000
20000
همدان
19000
20000
يزد
19000
20000
کردستان
19000
20000
کرمان
19000
20000
گلستان
19000
20000
گيلان
19000
20000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
18000
19000
گلستان
18000
19000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
17000
18000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته