قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
9000
10000
آذربايجان غربي
9000
10000
اردبيل
9000
10000
اصفهان
9000
10000
تهران
9000
10000
خراسان جنوبي
9000
10000
خراسان رضوی
9000
10000
خوزستان
9000
10000
زنجان
9000
10000
سمنان
9000
10000
قزوين
9000
10000
قم
9000
10000
مازندران
9000
10000
مرکزي
9000
10000
همدان
9000
10000
يزد
9000
10000
کردستان
9000
10000
کرمان
9000
10000
گلستان
9000
10000
گيلان
9000
10000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : هوبارد
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان غربي
7000
8000
خراسان رضوی
7000
8000
زنجان
7000
8000
مازندران
7000
8000
کردستان
7000
8000
گلستان
7000
8000
گيلان
7000
8000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
8000
9000
آذربايجان غربي
8000
9000
اردبيل
8000
9000
اصفهان
8000
9000
تهران
8000
9000
خراسان جنوبي
8000
9000
مازندران
8000
9000
هرمزگان
8000
9000
همدان
8000
9000
يزد
8000
9000
کرمانشاه
8000
9000
گلستان
8000
9000
گيلان
8000
9000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
7500
8500
زنجان
7500
8500
فارس
7500
8500
قزوين
7500
8500
مازندران
7500
8500
چهارمحال بختياري
7500
8500
کرمان
7500
8500
گلستان
7500
8500
گيلان
7500
8500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته