قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
98000
100000
آذربايجان غربي
98000
100000
اردبيل
98000
100000
اصفهان
98000
100000
تهران
98000
100000
خراسان جنوبي
98000
100000
خراسان رضوی
98000
100000
خوزستان
98000
100000
زنجان
98000
100000
سمنان
98000
100000
قزوين
98000
100000
قم
98000
100000
مازندران
98000
100000
مرکزي
98000
100000
همدان
98000
100000
يزد
98000
100000
کردستان
98000
100000
کرمان
98000
100000
گلستان
98000
100000
گيلان
98000
100000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
93000
95000
آذربايجان غربي
93000
95000
اردبيل
93000
95000
اصفهان
93000
95000
تهران
93000
95000
خراسان جنوبي
93000
95000
مازندران
93000
95000
همدان
93000
95000
يزد
93000
95000
کرمانشاه
93000
95000
گلستان
93000
95000
گيلان
93000
95000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
88000
90000
زنجان
88000
90000
فارس
88000
90000
قزوين
88000
90000
مازندران
88000
90000
چهارمحال بختياري
88000
90000
کرمان
88000
90000
گلستان
88000
90000
گيلان
88000
90000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته