قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
45000
46000
آذربايجان غربي
45000
46000
اردبيل
45000
46000
اصفهان
45000
46000
تهران
45000
46000
خراسان جنوبي
45000
46000
خراسان رضوی
45000
46000
خوزستان
45000
46000
زنجان
45000
46000
سمنان
45000
46000
قزوين
45000
46000
قم
45000
46000
مازندران
45000
46000
مرکزي
45000
46000
همدان
45000
46000
يزد
45000
46000
کردستان
45000
46000
کرمان
45000
46000
گلستان
45000
46000
گيلان
45000
46000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : هوبارد
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان غربي
42500
43500
خراسان رضوی
42500
43500
زنجان
42500
43500
مازندران
42500
43500
کردستان
42500
43500
گلستان
42500
43500
گيلان
42500
43500
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
44000
45000
آذربايجان غربي
44000
45000
اردبيل
44000
45000
اصفهان
44000
45000
تهران
44000
45000
خراسان جنوبي
44000
45000
مازندران
44000
45000
هرمزگان
44000
45000
همدان
44000
45000
يزد
44000
45000
کرمانشاه
44000
45000
گلستان
44000
45000
گيلان
44000
45000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
43500
44500
زنجان
43500
44500
فارس
43500
44500
قزوين
43500
44500
مازندران
43500
44500
چهارمحال بختياري
43500
44500
کرمان
43500
44500
گلستان
43500
44500
گيلان
43500
44500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته