قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
23500
24500
آذربايجان غربي
23500
24500
اردبيل
23500
24500
اصفهان
23500
24500
تهران
23500
24500
خراسان جنوبي
23500
24500
خراسان رضوی
23500
24500
خوزستان
23500
24500
زنجان
23500
24500
سمنان
23500
24500
قزوين
23500
24500
مازندران
23500
24500
مرکزي
23500
24500
همدان
23500
24500
يزد
23500
24500
کردستان
23500
24500
کرمان
23500
24500
گلستان
23500
24500
گيلان
23500
24500
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : هوبارد
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان غربي
22000
23500
خراسان رضوی
22000
23500
زنجان
22000
23500
مازندران
22000
23500
کردستان
22000
23500
گلستان
22000
23500
گيلان
22000
23500
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
22500
23500
آذربايجان غربي
22500
23500
اردبيل
22500
23500
اصفهان
22500
23500
تهران
22500
23500
خراسان جنوبي
22500
23500
مازندران
22500
23500
هرمزگان
22500
23500
همدان
22500
23500
يزد
22500
23500
کرمانشاه
22500
23500
گلستان
22500
23500
گيلان
22500
23500
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
22000
23000
زنجان
22000
23000
فارس
22000
23000
قزوين
22000
23000
مازندران
22000
23000
چهارمحال بختياري
22000
23000
کرمان
22000
23000
گلستان
22000
23000
گيلان
22000
23000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته