قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
13000
14000
آذربايجان غربي
13000
14000
اردبيل
13000
14000
اصفهان
13000
14000
تهران
13000
14000
خوزستان
13000
14000
زنجان
13000
14000
قزوين
13000
14000
مازندران
13000
14000
مرکزي
13000
14000
همدان
13000
14000
يزد
13000
14000
کردستان
13000
14000
کرمان
13000
14000
گلستان
13000
14000
گيلان
13000
14000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
10500
11500
گلستان
10500
11500
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
9500
10500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته