قیمت سبوس برنج : سبوس برنج
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
9000
10000
فارس
4500
4900
مازندران
4100
4200
کرمانشاه
4100
4200
گلستان
4300
4500
گيلان
4200
4500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته