قیمت سبوس برنج : سبوس برنج
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
2300
2500
گلستان
2800
3000
گيلان
3000
3300
نمودار قیمت در هفت روز گذشته