قیمت کربنات کلسیم : کربنات کلسیم
استان
حداقل
حداکثر
تهران
1800
1900
گلستان
1800
1900
نمودار قیمت در هفت روز گذشته