قیمت گوشت مرغ مادر : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
48000
49000
قزوين
48000
49000
مازندران
48000
49000
گيلان
48000
49000
قیمت گوشت مرغ مادر : منجمد
استان
حداقل
حداکثر
تهران
66500
67500
قزوين
66500
67500
مازندران
66500
67500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته