قیمت گوشت مرغ مادر : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
230000
233000
قزوين
230000
233000
مازندران
230000
233000
گيلان
230000
233000
قیمت گوشت مرغ مادر : منجمد
استان
حداقل
حداکثر
تهران
310000
315000
قزوين
310000
315000
مازندران
310000
315000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته