قیمت گوشت مرغ مادر : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
84000
85000
قزوين
84000
85000
مازندران
84000
85000
گيلان
84000
85000
قیمت گوشت مرغ مادر : منجمد
استان
حداقل
حداکثر
تهران
115000
117000
قزوين
115000
117000
مازندران
115000
117000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته