قیمت گوشت مرغ مادر : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
48500
50000
قزوين
48500
50000
مازندران
48500
50000
گيلان
48500
50000
قیمت گوشت مرغ مادر : منجمد
استان
حداقل
حداکثر
تهران
68000
70000
قزوين
68000
70000
مازندران
68000
70000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته